ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / COOKIES

Η εταιρεία "ΚΡΟΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" / HUSSE (εφεξής "η Εταιρεία") αναγνωρίζει τη σημασία της διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η εταιρεία θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την προστασία τους, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία. Τα δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρεία είναι αυτά που απαιτούνται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, εξαιρουμένης οποιασδήποτε άλλης ανεπιθύμητης χρήσης τους.

1.       Σκοπός: Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι η ενημέρωση των υποκειμένων για τα δεδομένα που συλλέγονται για τις δικές τους υπηρεσίες, καθώς και η ενημέρωσή τους για τις προσφορές και τις νέες υπηρεσίες. Μέσω αυτής της πολιτικής τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους για πρόσβαση, τροποποίηση ή διαγραφή.

2.       Προσωπικά δεδομένα: Η εταιρεία ζητά και λαμβάνει από εσάς δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της σχέσης μας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Συλλέγουμε επίσης δεδομένα που έχετε αποκαλύψει οικειοθελώς στην εταιρεία μας.

3.       Ασφάλεια Δεδομένων: Η εταιρεία έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους (υπαλλήλους / συνεργάτες) που χρειάζονται πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή τροποποίηση τέτοιων δεδομένων. Συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο δίκαιο και έχει θεσπίσει διαδικασίες προστασίας δεδομένων.

4.       Οι παραλήπτες των δεδομένων: Οι παραλήπτες δεδομένων επιτρέπεται μόνο να είναι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι αυτής της εταιρείας καθώς και τρίτα μέλη τα οποία, μέσω συμβάσεων με την εταιρεία, δεσμεύονται να συμμορφωθούν με την παρούσα πολιτική και, ειδικότερα, δεν αντιγράφουν, απορρίπτουν, καταστρέφουν και τροποποιούν τα δεδομένα.

5.       Entity Rights: The data subject has the rights of L. 2472/1997, as applicable, and in particular the right of access, correction and deletion. Any request can be made by phone at: 2221061611 .

6.       Data Use: The company may use your data to inform you of offers, new products, new services and anything else related to the operation and organization of our company. If you do not wish to receive updates / offers / promotions from our company in the future,  you can do it by sending an email to info@husse.gr .

7.       Data Disclosure: The company does not disclose the details of its users and their transactions unless it has written authorization from the data subject or is required by a court order, public order or other public authority decision / order.

8.       Link to other web sites: The web site of the company can provide links to other web sites. The Company shall not be liable to the Users for any leakage of their personal data due to their use through the Company's website, products and services of third parties.

9.       Cookies: The company may use cookies to identify the user. Cookies are small text files that are stored in each user's terminal without receiving any information or knowledge of the user's personal files or documents. Cookies are used solely to facilitate user access to specific products and / or services and for statistical purposes to determine the areas in which the company's products and / or services are popular or for marketing purposes. The company gives users the right to declare their opposition to the use of cookies. In such a case, the user will not be able to gain further access to such services. 

10.   Policy Modification: The company reserves the right to amend this policy by updating this text in order to comply with applicable data protection laws as well as in any other cases it deems necessary.

 

Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου, 5ο χλμ Χαλκίδας - Αρτάκης , Ελλάδα | Τηλ: 2221061611 - 6930155255 | info@husse.gr
VISA MasterCard Maestro AMEX DinersClub MasterPass
Scroll